نمونه سئوالات امتحانات نوبت اول دی ماه 91 کلیه پایه ها

تیزهوشان

سوالات تیزهوشان رو اینجا پیدا می کنید

نمونه سئوالات امتحانات نوبت اول دی ماه 91 کلیه پایه ها

  

عمومی
سال اول متوسطه
ادبیات فارسی 1
دین و زندگی 1
شیمی1
زبان انگلیسی1
فیزیک 1       نمونه اول        نمونه دوم
ریاضی 1
عربی1
مطالعات
زبان فارسی1
 
 
 
...
امتحانات نوبت اول دی ماه 91 پایـــــــــه دوم رشته ریاضی - تجربی
دوم ریاضی دوم تجربی
سئوالات درس آمادگی دفاعی سئوالات درس آمادگی دفاعی
زبان خارجی 2 زبان خارجی 2
دین و زندگی 2 دین و زندگی 2
ریاضی 2 ریاضی 2
فیزیک 2 فیزیک 2
ادبیات فارسی2 ادبیات فارسی2
شیمی2    نمونه اول      شیمی 2                نمونه دوم
عربی 2 عربی 2
هندسه1 هندسه1
جغرافی جغرافی
آمارو مدل سازی زیست 1
 
 
 
...
امتحانات نوبت اول دی ماه 91 پایــــــــــــــــــــــه سوم رشته ریاضی -تجربی
 سوم ریاضی  سوم تجربی
ادبیات فارسی 3 ادبیات فارسی 3
 دین و زندگی 3 دین و زندگی 3
 هندسه 2 علوم زیستی2
فیزیک3 رشته ریاضی زمین شناسی
 تاریخ معاصر  تاریخ معاصر
 زبان انگلیسی 3 زبان انگلیسی 3
 حسابان آمار و مدل سازی
 شیمی3 ریاضی3
 زبان فارسی3 شیمی3
 عربی3 زبان فارسی3
 جبر و احتمال        نمونه اول          نمونه دوم عربی3
  فیزیک3  تجربی
 
...
امتحانات سال چهارم «پیش دانشگاهی» رشته ریاضی
 سال چهارم «رشته ریاضی»
 معارف اسلامی
حساب دیفرانسیل و انتگرال
 شیمی
 فیزیک چهارم      نمونه اول      نمونه دوم
 زبان فارسی
گسسته
 زبان خارجی
 هندسه تحلیلی
 

  [ موضوع : ]
[ سه شنبه 2 دی 1393 ] [ 21:29 ] [ علی رضا ] [ ]